آرشیو : بعد از هشدار سیل، باید تاب‌آوری یزد برآورد می‌شد