آرشیو شماره های پرگار

برای دسترسی به نسخه کامل شماره های هفته نامه پرگار در سری جدید چاپ از تیرماه سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ میتوانید سی دی مولتی مدیا آرشیو را تهیه کنید.

برای این درخواست به ایمیل زیر، پیام ارسال کنید.

yazdnegar@gmail.com