اشتراک نسخه کاغذی

 اشتراک مجله پرگار

نسخه الکترونیک مجله پرگار، رایگان است. برای مطالعه باید عضو سایت مجله شوید.

برای دریافت نسخه مکتوب مجله پرگار میتوانید فرم زیر را تکمیل کنید. در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت

روش پرداخت هزینه بعد از تکمیل شدن فرآیند اشتراک با شما هماهنگ خواهد شد.