سال ۱۳۹۸

با توجه به افزایش هزینه های انتشار نشریه و تغییر رویکرد نسخه الکترونیک صرفا از طریق سایت جار به فروش می رسد. برای خرید اینترنتی به ادرس اینترنتی زیر مراجعه کنید.