افتخارات

 

افتخارات هفته نامه پرگار در سومین جشنواره استانی و دومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات محلی، سرپرستی‌های استانی و نمایندگی‌های خبرگزاری‌های استان یزد در سال ۱۳۹۳ 

 بخش «مقاله و یاداشت»
– نفراول: ( به طور مشترک)
الف: مجید جوادیان زاده؛ برای یاداشت با تیتر «مرگ تدریجی یک شهر» از هفته نامه پرگار

– شایسته تقدیر
الف: مهدی زمان زاده؛ برای یاداشت با تیتر«اگردره سیلکون الگوی توسعه یزد باشد» ازهفته نامه پرگار
ج: علیرضا مجری؛ برای یاداشت با تیتر«موجی نو با نقد فیلم در یزد» ازهفته نامه پرگار
د: راحله السادات میرحسینی؛ برای یاداشت با تیتر«چند نکته در مورد زیرساخت های گردشگری» ازهفته پرگار

* بخش «مقاله»
– نفراول: آقای احمد طالبی؛ برای مقاله با تیتر «کلاهی که بر سر موتورسواران نمی رود» ازهفته نامه پرگار

* بخش «طراحی وگرافیک»

(طراحی روزنامه ای)

-نفراول: (به طور مشترک)
الف: فرزاد فیضی فیض آبادی؛ برای صفحه آرایی شماره سیزدهم ۴ آذر۹۲ هفته نامه پرگار

* بخش «گزارش»

– نفردوم: (به طور مشترک)
الف: زهرا شاه شوازی؛ برای گزارش با تیترهای «جمعیت شناسی واقعیت محور» و«افغانی ها حالا دیگر یزدی هستند» از هفته نامه پرگار

* بخش «مصاحبه»
-نفراول: (به طورمشترک)
الف: مهدی زمان زاده؛ برای مصاحبه با تیترهای «برای آینده یزد تأسف می خورم» و« می خواهند دولت را به حاشیه بکشند» ازهفته نامه پرگار

– نفردوم: (به طور مشترک)
الف: فریبرز نواب اعظم؛ برای مصاحبه با تیترهای «یزد پتانسیل تبدیل شدن به شهر خلاق جهانی را دارد» «یزدی ها بایدگفتمان تحمل دیگران را آموزش دهند» ازهفته نامه پرگار

– نفرسوم (به طور مشترک)
الف: مریم بهرامی؛ برای مصاحبه با تیتر«طرح کمربند سبز از نان شب هم واجب تر است» ازهفته نامه پرگار

*نفرات برگزیده بخش« تیتر»
-نفراول: (به طور مشترک)
الف: شادی ضابط؛ برای تیتر«من کودک کارم، اول مهرآمدومن برسرکارم» ازهفته نامه پرگار

-شایسته تقدیر:
ب: مرتضی تکمیلی؛ برای تیتر«جاده ابریشم جاده گفتگو» ازهفته نامه پرگار

*بخش«ویژه»
شایسته تقدیر:
الف: خانم راحله السادات میرحسینی؛ برای اثر با تیتر «یزدی ها دررویای آب های رویایی ژرف» ازهفته نامه پرگار